Έρευνα – Δημοσιεύσεις

Η διδακτορική διατριβή του Νικόλα Α. Ιωαννίδη επικεντρώνεται στην εφαρμογή του Δικαίου Θάλασσας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσω της συνοπτικής παρουσίασης της ναυτικής παράδοσης της περιοχής, επιχειρείται η σύνδεση του παρελθόντος με τις σύγχρονες εξελίξεις. Αναλύονται οι θέσεις των ανατολικομεσογειακών κρατών στις συνδιασκέψεις για το Δίκαιο Θάλασσας, που έλαβαν χώρα κατά τον 20ο αιώνα, και εξακριβώνονται οι λόγοι που τα οδήγησαν στο να διατηρούν τις παρούσες απόψεις τους επί των θαλασσίων ζητημάτων. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι εσωτερικές νομοθεσίες, διμερείς και πολυμερείς συμβάσεις των κρατών αυτών σε σχέση με τη θάλασσα. Επίσης, τίθενται υπό κρίσιν οι θαλάσσιες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο υπό το πρίσμα του Δικαίου Θάλασσας. Τέλος, μελετάται ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων και η θαλάσσια πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και άλλων διεθνών οργανισμών, ως προς τη σωστή εφαρμογή του Δικαίου Θάλασσας στην περιοχή.

Συμμετοχή σε συνέδρια:

1) “Peacekeeping and Peacebuilding revisited: The failure of bi-communal activities of the Civil Affairs functions of the United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP). A case-study of inconsistency and unreliability towards peace (1998-2013)”. 1st Nottingham Postgraduate Conference on Security and Conflict, 08 March 2014 (σε συνεργασία με Λάμπρο Καούλλα και Νικόλα Στυλιανού).

2) «Οι θαλάσσιες διεκδικήσεις στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου». 10ο Σεμινάριο Διεθνούς Δικαίου Ναυπλίου, 29 Μαΐου – 01 Ιουνίου 2014.

3) «Συγκριτική ανάλυση της κατάστασης στη Νότια Σινική Θάλασσα σε σχέση με την Ανατολική Μεσόγειο». Συμπόσιο Ρόδου-Καστελορίζου: «Εφαρμογές Διεθνούς Δικαίου & Διεθνούς Πολιτικής 20 χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης Δικαίου Θαλάσσης:Ανιχνεύοντας στο γαλάζιο του Αιγαίου και της Μεσογείου». 11-14 Σεπτεμβρίου 2014.

4) “The Constitutional Prohibition of Secession under the Prism of International Law: the cases of Kosovo, Crimea and Cyprus”, 2nd Edinburgh Postgraduate Law Conference (1-2 December 2014).

5) “Delimitation Agreements in Practice: The Example of the Eastern Mediterranean”, Energy at Sea: Old Problems, New Challenges (Athens, 22-23 October 2015).

6) “Overlapping Claims in Undelimited Maritime Areas: Tensions and Trends in the Eastern Mediterranean Sea”, Stress Testing the Law of the Sea: Dispute Resolution, Disasters and New Challenges (King’s College London, 30 September – 01 October 2016).

Δημοσιεύσεις:

Ioannidis N A, ‘The Constitutional Prohibition of Secession under the Prism of International Law: The Cases of Kosovo, Crimea, and Cyprus’ (2015) 2(4) Edinburgh Student Law Review 169.

Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις:

Nikolaos A. Ioannidis, “The Continental Shelf Delimitation Agreement Between Turkey and ‘TRNC'” (26 May 2014) EJIL: Talk!

Nikolaos A. Ioannidis, “Friction in the Cyprus EEZ: Analyzing Conflicting Claims under the Law of the Sea” (04 November 2014) Opinio Juris.

Nicholas A. Ioannides, “Why Mauritius and the UK still sparring over decolonisation” (29 May 2015) The Conversation.

Nikolaos A. Ioannidis, “The Law of the Sea as a Tool for Stability and Progress in the Eastern Mediterranean Sea” (13 August 2015) Opinio Juris.

Nicholas A. Ioannides, “The South China Sea Saga Continues” (27 February 2016) Cambridge Journal of International and Comparative Law.

Leave a Reply